Wykorzystując ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie terapeutów w pracy z dziećmi z zaburzeniami w sferze psychoruchowej, oferujemy Państwu możliwość skorzystania z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo–rehabilitacyjnych i terapeutyczno–edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności. Oferta Wczesnego Wspomagania Rozwoju kierowana jest przede wszystkim do rodzin mieszkających w okolicy Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka. Terapia musi być stosowana regularnie i powinna być rozpoczęte jak najwcześniej u każdego dziecka, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.