Zapraszamy studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich i policealnych do odbywania praktyk oraz wolontariatu.

Wykwalifikowany zespół terapeutyczny zapewnia wysoki poziom przeszkolenia w poszczególnych działach terapii tj.:

• kinezyterapia
• hipoterapia
• terapia zajęciowa

Istnieje także możliwość prowadzenia badań i gromadzenia informacji do prac magisterskich.