Pierwszego dnia 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego przeprowadzany jest wywiad z pacjentem oraz odbywają się badania i konsultacje z kadrą terapeutyczną. Na podstawie badań, wywiadu i konsultacji określany jest indywidualny program terapii na kolejne 13 dni turnusu. Na program terapii składają się zajęcia spośród zabiegów terapeutycznych proponowanych przez nasz ośrodek. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie oprócz niedzieli. w dni zabiegowe pacjent ma ponad 6 godzin zajęć terapeutycznych. Codziennie organizowane są integracyjne zajęcia grupowe w formie: grupowych prac plastycznych, teatrzyków, wspólnego grillowania, olimpiad sportowych, wykładów, gier i zabaw integracyjnych.