Zapisy na turnusy rehabilitacyjne odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15 telefonicznie pod numerem telefonu 67 263 20 02 lub mailowo pod adresem biuro@zabajka.com.pl Na kolejny rok można dokonywać rezerwacji miejsc od początku bieżącego roku.

W przypadku dofinansowania z PFRON lub też refundacji kosztów uzyskanych z fundacji, prosimy o okazanie w dniu przyjazdu dokumentów potwierdzających ich przyznanie.

Opłatę za turnus można uregulować gotówką, kartą płatniczą w kasie ośrodka lub przelewem na rachunek bankowy, najpóźniej do dnia rozpoczęcia turnusu:

SBL ZAKRZEWO ODDZ. ZŁOTÓW 15 8944 0003 0000 1544 2000 0010

Ważne!!!
Potwierdzeniem przyjazdu na turnus jest przedpłata w wysokości 500 zł dokonana na nasze konto lub przekazem pocztowym na adres ośrodka, co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Uwaga!
Na turnusy wakacyjne potwierdzenia zbieramy do 31 marca.

W celu potwierdzenie lub rezygnacji z turnusu prosimy także o kontakt telefoniczny +48 67 263 20 02