Wpisy do rejestru

Informacje o wpisach do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

 

Posiadamy wpisy do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:

  1. OR/30/12/16  - data ważności 13.05.2019 r.
  2. OD/30/5/16 - data ważności 25.06.2019 r.

pozwalające pacjentom na ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON.