Turnusy

Informacja o stanie zdrowia-do pobrania

Osoby ubiegające się o dofinansowanie z PFRON (PCPR) są zobowiązane przedstawić, w pierwszym dniu turnusu w sekretariacie ośrodka, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.