Rehabilitacja

Terapia ręki

Jest to terapia która za pomocą odpowiednich manipulacji manualnych, ćwiczeń i zabaw ma za zadanie poprawić sprawność dłoni, jak i całej ręki. Bez odpowiedniej sprawności rąk trudno jest osiągnąć wyższy stopień samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.