Rehabilitacja

Muzykoterapia


Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to  metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach.