Rehabilitacja

Neurologopedia


Podstawowym zadaniem neurologopedy w trakcie trwania turnusu jest dokonanie diagnozy zaburzeń językowych, opracowanie programu terapeutycznego i przeszkolenie pacjenta lub rodzica w taki sposób, aby program mógł być kontynuowany w warunkach domowych.